Officiële gegevens

Stichting PIT-Support
RSIN: 8604.97.768
Laan van Vredestein 42
2552 DX ‘s-Gravenhage

KvK: 76072800
Bank: NL43 RABO 0348 0595 31

Stichting PIT-Support heeft een ANBI-status.

E-mail: zie contactformulier

Website: pitsupport.nl
Facebook: fb.com/stichtingpitsupport

Bestuur

Dhr. Aad Allaart, voorzitter
Mw. Jeanine Meinders, penningmeester
Dhr. Rob van Rijn, secretaris

Doelstelling

PIT helpt cliënten en hun directe omgeving (familie) op weg naar een verbetering van de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Dit doen we door intensieve begeleiding op alle fronten.

Samen met de cliënt wordt gekeken naar werkmogelijkheden en wordt de cliënt hierbij actief ondersteund. Er wordt contact onderhouden met de werkgever. Begeleiding kan bestaan uit, onder andere, een jobcoach.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben slechts recht op vergoeding van de door hen in het kader van hun functie gemaakte kosten.
Er is geen personeel in dienst.