Plan van aanpak

PIT is 24/7 bereikbaar. Onze hulpverlening spitst zich toe op verschillende terreinen:

  • psychische hulpverlening en/of behandeling
  • financiële hulpverlening en het veiligstellen van eventuele financiële rechten
  • relatie- en/of gezinstherapie
  • maatschappelijke begeleiding
  • re-integratie met als einddoel een geheel of gedeeltelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt.
© Chantal de Bruijne / Shutterstock.com

Al onze hulpverlening is bedoeld om jouw klachten te verminderen, waardoor de kwaliteit van je leven, je zelfredzaamheid en de omgang met je directe omgeving verbetert.

Daarbij zal ook worden onderzocht wat voor u mogelijk is in het kader van re-integratie-activiteiten.

Wij zijn met bedrijven in gesprek, die defensie een warm hart toedragen en een bijdrage willen leveren aan zingeving, werk, etc. De bedoeling is om degene die in staat is een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces in contact te brengen met deze bedrijven. Er wordt dan bekeken of het bedrijf, de te verrichten werkzaamheden en de professional in transitie een match hebben.

Indien deze match er is wordt er gezamenlijk bekeken wat een reële belasting is. Nadat dit is vastgesteld worden er afspraken gemaakt en kan worden begonnen. Vooralsnog is dit met behoud van uitkering.

Als het werken lukt en er uiteindelijk ook structureel gewerkt kan worden, wordt er verder gekeken. Een betaalde baan behoort dan tot de opties.

Mogelijke werkzaamheden: chauffeur, medewerker logistiek, zij-instromer binnen het onderwijs voor ex-instructeurs e.d.